Maritom S.C.
Configurează un garaj

Regulament

Înapoi la pagina principală
PROMOTIE DE PRIMAVARA

PROMOTIE DE PRIMAVARA

Reducem prețurile pentru dvs. cu până la 10%
Promoția durează până la 31.05.2024

§1 Dicţionar de termeni

1. Vanzator - MARITOM S.C Mariusz Pławecki, Tomasz Pławecki cu sediul in Laskowa 439, 34-602 Laskowa, NIP: 737-203-59-84, REGON: 120165225.

2. Magazin - site web apartinand Vanzatorului, disponibil pe domeniul www.maritom.ro, prin care Cumparatorul poate plasa comenzi.

3. Cumpărător - orice entitate care plasează o comandă în Magazin (un Consumator sau o persoană fără statut de Consumator).
4. Consumator - Cumpărător care este persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică (contract de vânzare prin Magazin) care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională (articolul 221 din Codul civil).

5. Regulamente - prezentele reglementări.

6. Mărfuri - un articol mobil, disponibil pentru vânzare în Magazin, în special garaje de tablă și adăposturi pentru câini. Termenul Bunuri trebuie înțeles și ca Bunuri împreună cu serviciul de asamblare.

7. Comanda - declarația de intenție a Cumpărătorului care vizează direct încheierea unui contract de vânzare la distanță prin intermediul Magazinului, în care să se precizeze cel puțin tipul și numărul de Bunuri.

§2 Dispoziţii generale

1. Regulamentul definește regulile pentru încheierea și executarea contractului de vânzare a Bunurilor pe site-ul Magazinului.

2. Pentru a plasa Comenzi în Magazin este necesar să aveți dispozitive care să permită accesul la Internet, e-mail și un browser de resurse web care vă permite să afișați site-uri web.
4. Prețurile afișate lângă Bunuri sunt exprimate în  ron și includ TVA.

5. Oferta Vânzătorului în Magazin este valabilă în România

6. Vânzătorul are dreptul de a modifica prețul Bunurilor, de a introduce și de a retrage Bunurile, de a acorda reduceri la Bunuri individuale și de a efectua și anula campanii promoționale în Magazin. Totuși, aceasta nu limitează în niciun fel drepturile dobândite de Cumpărători; adică modificările nu se aplică Comenzilor care au fost plasate de Cumpărători.

7. Este interzis persoanelor care folosesc Magazinul (inclusiv Cumpărătorul) să posteze conținut ilegal (de ex. în opinii despre Bunuri).

§3 Calitatea Bunurilor

1. Garajele din tablă și țarcurile vândute de Magazin sunt noi și provin din producția actuală și sunt un produs cu valoare întreagă, distribuit direct de Maritom s.c și au garanție completă de producător.

2. Informațiile specificate la § 3 sec. 1 din Regulament nu se aplică garajelor și tarcurilor clar descrise de calitatea a 2-a.

§4 Plasarea comenzilor

1. Vanzatorul permite plasarea Comenzilor in urmatorul mod:

 •     prin Magazin prin completarea unui formular interactiv,
 •     prin telefon
 •     prin e-mail (e-mail la următoarea adresă:##xcud#at#bpgxidb.gd##)

3. După plasarea Comenzii, Cumpărătorul primește:

 •     un e-mail automat de confirmare a plasării Comenzii la Vânzător - împreună cu toți termenii esențiali ai Comenzii (în cazul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului Magazinului),
 •     in termen de 1 zi lucratoare de la plasarea comenzii - informatii prin e-mail sau telefonic, confirmarea acceptarii comenzii pentru executare si incheierea contractului de vanzare a Bunurilor.

4. În cazul în care Cumpărătorul constată neconcordanțe în informațiile transmise de Magazin, menționate la § 4 sec. 3 pct. 2 din Regulament, Vânzătorul vă solicită să contactați numărul de telefon furnizat în aceste informații sau să ne contactați prin e-mail pentru a corecta nerespectarea.

5. Modificarea conținutului Comenzii de către Cumpărător este posibilă până când Bunurile nu au fost încă expediate. În acest scop, vă rugăm să contactați Vânzătorul telefonic sau prin e-mail.

§5 Costuri de livrare

Transportul este gratuit in toată țara.

§6 Condiții de plată

Vânzătorul oferă următoarele metode de plată:

 •     în numerar unui angajat al Maritom s.c. (dupa asamblare)
 •     prin transfer bancar in contul Maritom s.c (inainte de asamblare)
 •     În planul de rate (toate formalitățile prin internet sau telefon)

§7 Executarea Ordinelor

1. Condiția pentru implementarea Comenzii plasate de Cumpărător prin intermediul Magazinului este furnizarea datelor personale  de contact reale  (permițând verificarea și confirmarea Comenzii) la completarea formularului interactiv.

2. În cazul completării incorecte sau insuficiente a formularului interactiv, Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a contacta Cumpărătorul pentru a confirma acceptarea Comenzii în vederea executării. În cazul în care acceptarea Comenzii pentru executare nu poate fi confirmată în termen de 3 zile din cauza imposibilității de a contacta Cumpărătorul, oferta Vânzătorului în sfera Bunurilor comandate nu este obligatorie.

3. Cumpărătorul poate verifica în orice moment starea Comenzii prin telefon.

4. Timpul mediu de onorare a comenzii este în medie de 30 de zile lucrătoare cu livrarea. Acest timp poate fi prelungit cu încă 1-10 zile lucrătoare în cazul unor evenimente  neprevăzute Cumpărătorul va fi informat telefonic despre data și orele de livrare și montaj.

5. In cazul in care data de livrare si asamblare propusa de noi nu este acceptata de catre Client, timpul de livrare poate fi prelungit cu inca 30 de zile lucratoare.

6. Documentul de vânzare este o chitanță sau, la cererea Cumpărătorului, o factură cu TVA, pe care Cumpărătorul o primește după asamblare.

§8  Rezilierea contractui („returnarea” Bunurilor)

1. Cumpărătorul cu statutul de Consumator se poate rezilia  contractul de vânzare cumparare a Bunurilor achiziționate de la Vânzător fără a furniza un motiv prin transmiterea unei declarații corespunzătoare în scris în termen de paisprezece zile de la data eliberării Bunurilor (adică de la data de primire a Bunurilor de către Consumator). Pentru a respecta acest termen, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acestuia.
 2.Consumatorul nu are dreptul de a rezilia contractului de vănzare cumpărare in următoarele cazuri:

 •     servicii cu proprietățile specificate de consumator în comanda sa sau strâns legate de persoana sa,
 •     servicii care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau al căror subiect se deteriorează rapid,
 •     prestarea serviciilor a început, cu acordul consumatorului, înainte de termenul prevăzut la art. 7 sec. 1 din Legea din 2 martie 2000 privind protecția anumitor drepturi ale consumatorilor și răspunderea pentru prejudiciile cauzate de un produs periculos
 •     privind înregistrările audio și vizuale, precum și înregistrate pe suporturi de date IT după ce consumatorul și-a îndepărtat ambalajul original;

 3.  În cazul retragerii, Consumatorul este obligat să returneze Bunurile neschimbate, cu excepția cazului în care modificarea a fost necesară în limitele gestiunii obișnuite.

4. Consumatorul este obligat să returneze Bunurile imediat, în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contract.

5. Consumatorul care s-a retras din contract trimite Bunurile Vanzatorului pe cheltuiala sa; acest cost nu este rambursabil.

6. Pretul platit pentru Bunuri suportate de Consumator la achizitionarea Bunurilor vor fi rambursate de catre Vanzator in termen de 14 zile de la data retragerii din contract.

7. Un cumpărător care nu are statutul de Consumator nu are dreptul de a se retrage din contractul menționat la § 9 sec. 1 din Regulament. În ceea ce privește un astfel de Cumpărător regulile și termenele de retragere din contract sunt guvernate de prevederile Codului civil

§9 Reclamații Plângeri

1. Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător pentru nerespectarea Bunurilor  din contractul de vânzare, în măsura specificată de Legea din 27 iulie 2002 privind condițiile speciale de vânzare pentru consumatori și de modificare a Codului civil (Jurnalul de Legile nr. 141, pct. 1176, cu modificările ulterioare).

2. Reclamațiile pentru nerespectarea Bunurilor  din contractul de vânzare pot fi depuse în scris la adresa Vânzătorului sau prin e-mail la următoarea adresă:##xcud#at#bpgxidb.gd##

3. La depunerea unei reclamații pentru nerespectarea Bunurilor din contract, Vânzătorul recomandă furnizarea datelor de contact ale Cumpărătorului, o descriere detaliată a motivelor reclamației , precum și atașarea documentului de vânzare sau o fotocopie acestuia.

4. Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător care nu este Consumator  în conformitate cu prevederile Codului civil în domeniul de garanție.

5. O reclamație depusă de un Cumpărător care nu este consumator, fără documentul de vânzare atașat, nu va fi luată în considerare.

6. Termenul de decizie  a firmei asupra reclamațiilor este 14 zile lucrătoare.

§10 Garanție

1. În cazul Bunurilor acoperite de garanție, drepturile în acest sens ar trebui să fie exercitate în conformitate cu condițiile prevăzute în documentul de garanție.

2. Drepturile Consumatorului care rezultă din reclamația raportată pentru nerespectarea bunurilor din contract  în temeiul garanției pentru vicii nu exclud, limitează sau suspendă drepturile Cumpărătorului rezultate din garanția acordată de garant - în condițiile prevăzute în documentul de garanție.

3. Garajele sau tarcurile de câini de clasa a doua  nu este acoperit de garanție.

§11 Responsabilitățile cumpărătorului

1. Dupa plasarea comenzii, Cumparatorul se obliga sa pregateasca zona  pe care urmeaza  să fie  montat garajul sau tarcul  pentru câini. Instrucțiuni pentru pregătirea zonei pot fi găsite  pe situl nostru .

2. În timpul  iernii acoperișul trebuie curațat de zăpada O structură tipică este proiectată pentru a rezista  la  o sarcina maximă de zăpadă  de aproximativ 50 kg pe 1 m2, (adică, în ceea ce privește grosimea stratului de zăpadă înghețat, este de max 5 cm).

3. Garajul sau tarcul instalat trebuie atașat imediat la pământ de către Cumpărător.

§12 Protecția datelor cu caracter personal și a vieții private

1. Prin plasarea unei Comenzi (în special prin completarea unui formular interactiv), Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de acesta în scopul procesării și gestionării comenzii de către Vânzător, care este și administrator de date, în conformitate cu prevederile Legii din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Datele personale din baza de date a Vânzătorului nu sunt transferate către entități care nu participă la implementarea contractului de vânzare.

3. Cumpărătorul, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, are dreptul de a accesa, corecta și șterge datele sale personale. Vânzătorul asigură fiecărui Cumpărător dreptul de a controla prelucrarea datelor în conformitate cu art. 32 din Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

4. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, însă lipsa consimțământului specificată la § 13 sec. 2 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal împiedică îndeplinirea Comenzii Cumpărătorului

§13 Dispoziții finale

1.  Chestiunile care nu sunt reglementate de Regulamet, se  va aplica prevederile legii general valabile , inclusiv în special prevederile Codului civil, Legea din 2 martie 2000 privind protecția anumitor drepturi ale consumatorilor și răspunderea pentru prejudiciile cauzate de un produs periculos și Legea din 27 iulie 2002. privind condițiile speciale de vânzare pentru consumatori și privind modificarea Codului civil.

2. Reglementările nu exclud și nu limitează niciun drept al Cumpărătorului care este Consumator, căruia îi este îndreptățit în temeiul prevederilor imperative ale legii. În cazul unui conflict între prevederile Regulamentelor și prevederile obligatorii ale legii care acordă drepturi Consumatorilor, aceste prevederi vor prevala.

3. Regulamentele sunt disponibile pentru toți Cumpărătorii într-o versiune electronică pe site-ul Magazinului în fila Regulamente de achiziție.